PHP 8.1.15 Released!

WeakMap::getIterator

(PHP 8)

WeakMap::getIteratorHarici bir yineleyici ile döner

Açıklama

public WeakMap::getIterator(): Iterator

Harici bir yineleyici ile döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Iterator veya Traversable gerçekleyen bir nesne örneği.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir Exception yavrular.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top