PHP 8.1.28 Released!

WeakMap::offsetGet

(PHP 8)

WeakMap::offsetGetBelirli bir nesnenin işaret ettiği değeri verir

Açıklama

public WeakMap::offsetGet(object $nesne): mixed

Belirtilen nesnenin işaret ettiği değeri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Haritada bir anahtar olarak içerilen nesne.

Dönen Değerler

Başarı durumunda belirtilen nesne ile ilişkili değeri, yoksa null döndürür. otherwise.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top