PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

XSLTProcessor::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::__constructYeni bir XSLTProcessor nesnesi oluşturur

Açıklama

XSLTProcessor::__construct()

Yeni bir XSLTProcessor nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir XSLTProcessor oluşturmak

<?php

$xsldoc 
= new DOMDocument();
$xsldoc->load($xsl_filename);

$xmldoc = new DOMDocument();
$xmldoc->load($xml_filename);

$xsl = new XSLTProcessor();
$xsl->importStyleSheet($xsldoc);
echo 
$xsl->transformToXML($xmldoc);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top