XSLTProcessor::removeParameter

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::removeParameterBağımsız değişken siler

Açıklama

public XSLTProcessor::removeParameter(string $isimalanı, string $isim): bool

Atanmış bir bağımsız değişkeni siler. Böylece bağımsız değişkenin biçembentteki öntanımlı değerinin kullanılması sağlanır.

Bağımsız Değişkenler

isimalanı

XSLT bağımsız değişkeninin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT bağımsız değişkeninin yerel adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top