PHP 8.1.9 Released!

XSLTProcessor::removeParameter

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::removeParameterDeğiştirge siler

Açıklama

public XSLTProcessor::removeParameter(string $isimalanı, string $isim): bool

Atanmış bir değiştirgeyi siler. Böylece değiştirgenin biçembentteki öntanımlı değerinin kullanılması sağlanır.

Değiştirgeler

isimalanı

XSLT değiştirgesinin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT değiştirgesinin yerel adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top