XSLTProcessor::hasExsltSupport

(PHP 5 >= 5.0.4, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::hasExsltSupportPHP, EXSLT desteğine sahip mi diye bakar

Açıklama

public XSLTProcessor::hasExsltSupport(): bool

PHP, yerleşik » EXSLT kütüphanesi ile derlenmiş mi diye bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - EXSLT desteğinin sınanması

<?php

$proc
= new XSLTProcessor;
if (!
$proc->hasExsltSupport()) {
die(
'EXSLT desteği yok');
}

// EXSLT işlemleri yapabiliriz ..

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top