CascadiaPHP 2024

XSLTProcessor::getParameter

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::getParameterBir bağımsız değişkenin değerini döndürür

Açıklama

public XSLTProcessor::getParameter(string $isimalanı, string $isim): string|false

Evvelce XSLTProcessor::setParameter() tarafından atanmış bir bağımsız değişkenin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isimalanı

XSLT bağımsız değişkeninin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT bağımsız değişkeninin yerel adı.

Dönen Değerler

Bağımsız değişkene değer atanmamışsa false yoksa değeri döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top