PHP 8.0.24 Released!

XSLTProcessor::getParameter

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::getParameterBir değiştirgenin değerini döndürür

Açıklama

public XSLTProcessor::getParameter(string $isimalanı, string $isim): string|false

Evvelce XSLTProcessor::setParameter() tarafından atanmış bir değiştirgenin değerini döndürür.

Değiştirgeler

isimalanı

XSLT değiştirgesinin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT değiştirgesinin yerel adı.

Dönen Değerler

Değiştirgeye değer atanmamışsa false yoksa değeri döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top