CascadiaPHP 2024

XSLTProcessor::transformToUri

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

XSLTProcessor::transformToUriDönüşüm sonucunu bir dosyaya yazar

Açıklama

public XSLTProcessor::transformToUri(object $belge, string $dosya): int

xsltprocessor::importStylesheet() yöntemi ile belirtilen biçembendi belirtilen belgeye uygulayarak kaynak düğümünü bir dizgeye dönüştürüp belirtilen dosyaya yazar.

Bağımsız Değişkenler

belge

Dönüştürülecek DOMDocument veya SimpleXMLElement nesnesi.

dosya

Dönüşüm sonucunun yazılacağı dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false aksi takdirde yazılan bayt sayısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir HTML dosyaya dönüşüm

<?php

// XML belgeyi yükleyelim
$xml = new DOMDocument;
$xml->load('collection.xml');

$xsl = new DOMDocument;
$xsl->load('collection.xsl');

// Dönüştürücüyü yapılandıralım
$proc = new XSLTProcessor;
$proc->importStyleSheet($xsl); // XSL kodları

$proc->transformToURI($xml, 'file:///tmp/out.html');

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
jonbarnett at gmail dot com
17 years ago
Sometimes you don't want to transform to a file, an XML string (because you're using text or html), or a DOMDocument.

To transform to standard output, you can use php://output

<?php
$proc
->transformToURI($xml, 'php://output');
?>

To transform to a string (of HTML or text, instead of XML), you can use the above in conjunction with output buffering.
<?php
ob_start
();
$proc->transformToURI($xml, 'php://output');
$outputString = ob_get_flush();
?>
To Top