PHP 8.1.24 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Yac Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
yac.compress_threshold -1 PHP_INI_SYSTEM
yac.debug 0 PHP_INI_ALL
yac.enable 1 PHP_INI_SYSTEM
yac.enable_cli 0 PHP_INI_SYSTEM
yac.keys_memory_size 4M PHP_INI_SYSTEM
yac.serializer php PHP_INI_SYSTEM
yac.values_memory_size 64M PHP_INI_SYSTEM

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

yac.compress_threshold int

yac.debug int

yac.enable int

yac.enable_cli int

yac.keys_memory_size string

yac.serializer string

yac.values_memory_size string

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top