ErrorException::__construct

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

ErrorException::__constructİstisna oluşturur

Açıklama

public ErrorException::__construct(
    string $message = "",
    int $code = 0,
    int $severity = E_ERROR,
    ?string $filename = null,
    ?int $line = null,
    ?Throwable $previous = null
)

İstisna oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

message

Oluşturulan istisna iletisi.

code

İstisnanın numarası.

severity

İstisnanın önem derecesi.

Bilginize:

Önem derecesi bir herhangi bir int değer olabilirse de, burada hata sabitlerinin kullanılması amaçlanmıştır.

filename

İstisnanın oluştuğu dosyanın adı.

line

İstisnanın oluştuğu satırın numarası.

previous

İstisna zincirleme için kullanılan önceki istisna.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 filename and line artık null olabiliyor. Evvelce, öntanımlı değerleri sırasıyla __FILE__ ve __LINE__ idi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top