openal_buffer_destroy

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_buffer_destroy Destroys an OpenAL buffer

Açıklama

openal_buffer_destroy(resource $buffer): bool

Bağımsız Değişkenler

buffer

An Open AL(Buffer) resource (previously created by openal_buffer_create()).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top