openal_context_process

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_context_process Process the specified context

Açıklama

openal_context_process(resource $context): bool

Bağımsız Değişkenler

context

An Open AL(Context) resource (previously created by openal_context_create()).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top