PHP 7.4.22 Released!

pspell_config_dict_dir

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pspell_config_dict_dirLocation of the main word list

Açıklama

pspell_config_dict_dir(int $config, string $directory): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top