PHPCon Poland 2024

pspell_config_dict_dir

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pspell_config_dict_dirLocation of the main word list

Açıklama

pspell_config_dict_dir(PSpell\Config $config, string $directory): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 The config parameter expects an PSpell\Config instance now; previously, a resource was expected.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top