Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

pspell_config_dict_dir

(PHP 5, PHP 7)

pspell_config_dict_dirLocation of the main word list

Açıklama

pspell_config_dict_dir ( int $config , string $directory ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top