PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

xmlrpc_parse_method_descriptions

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_parse_method_descriptionsXML'i bir yöntem açıklamaları listesine dönüştürür

Açıklama

xmlrpc_parse_method_descriptions ( string $xml ) : array
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
giunta dot gaetano at gmail dot com
5 months ago
The format for the xml string is the same that has to be returned by functions registered via calls to `xmlrpc_server_register_introspection_callback`.

It is documented at http://xmlrpc-epi.sourceforge.net/specs/rfc.system.describeMethods.php
To Top