CascadiaPHP 2024

xmlrpc_set_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_set_typeBir PHP dizge değeri için xmlrpc türünü base64 veya datetime türüne dönüştürür

Açıklama

xmlrpc_set_type(string &$değer, string $tür): bool

Bir PHP dizge değeri için xmlrpc türünü base64 veya datetime türüne dönüştürür.

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Bağımsız Değişkenler

değer

Türü belirlenecek değer.

tür

'base64' veya 'datetime'

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Bir hata oluşmadığı takdirde değer bir nesneye dönüştürülür.

Hatalar/İstisnalar

XMLRPC tarafından desteklenmeyen türler E_WARNING çıktılanmasına sebep olur.

Örnekler

Örnek 1 - xmlrpc_set_type() örneği

<?php

$params
= date("Ymd\TH:i:s", time());
xmlrpc_set_type($params, 'datetime');
echo
xmlrpc_encode($params);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<params>
<param>
 <value>
  <dateTime.iso8601>20090322T23:43:03</dateTime.iso8601>
 </value>
</param>
</params>

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
shem((at))etkDOTca [aka.Przemyslaw Szot]
19 years ago
Once you use the xmlrpc_set_type function, the data is encoded into a PHP object. In your XMLRPC server, in order to access the data you must be able to access the necessary part of the object.

So.. to expend on the example above:

<---------- CLIENT ---------->
$string = "My logging event.";
$date = "20030115T12:22:37"; // Must be this format
$binary = fread($fp, 128);
xmlrpc_set_type(&$date, "datetime");
xmlrpc_set_type(&$binary, "base64");
$xmlrpcReq = xmlrpc_encode_request("log.data", array($string, $date, $binary));

In order to retrieve the binary file data you would need to get the scalar portion of the object:

<---------- SERVER ------------>
$string=$params[0];
$date_obj=$params[1];
$binary_obj=$params[2];

$date=$date_obj->scalar;
$binary_data=$binary_obj->scalar;

// Then you can proceed to write the binary
fwrite($handle,$binary_data);
up
1
kelly at seankelly dot biz
21 years ago
The problem is that PHP has a string type which is also used to hold binary data and dates. But XML-RPC defines three separate types for strings, binary data, and dates. How do you tell how you want strings encoded? That's where this function comes in.

Suppose the XML-RPC method "log.data" took a string, a date, and a binary object. To tell XML-RPC that the date (which is a PHP string) is a really a date and that the binary data (which is also a PHP string) is really binary data, try:

$string = "My logging event.";
$date = "20030115T12:22:37"; // Must be this format
$binary = fread($fp, 128);
xmlrpc_set_type(&$date, "datetime");
xmlrpc_set_type(&$binary, "base64");
$xmlrpcReq = xmlrpc_encode_request("log.data", array($string, $date, $binary));

Note the reference passing in the calls to xmlrpc_set_type; that enables the function to change the values from strings into what xmlrpc_encode/_request expects (which are objects that include a bonus field that tells the desired XML-RPC type).
up
-2
bmatheny at mobocracy dot net
18 years ago
The following code segfaults some older (pre 5.1.2) versions of PHP:

$foo = date('c', time());
xmlrpc_set_type($foo, 'datetime');

Please upgrade before reporting as a bug.
To Top