PHPCon Poland 2024

xmlrpc_decode_request

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_decode_requestXML'i doğal PHP türlerine dönüştürür

Açıklama

xmlrpc_decode_request(string $xml, string &$yöntem, string $kodlama = ?): mixed
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-12
e dot sand at elisand dot com
14 years ago
This function works exactly the same as xmlrpc_decode() except it gives you access to the method being called as well (xmlrpc_decode() only outputs the params from the XML-RPC call).

To use this function, simply create an empty variable to store the method string in, and then pass by reference like so:

<?php
$method
= null;
$params = xmlrpc_decode_request('<xml rpc request>', &$method);
?>

What you will get back are the params stored in $params, and $method will have the method being requested.
To Top