CascadiaPHP 2024

GearmanTask::sendWorkload

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanTask::sendWorkloadSend data for a task

Açıklama

public GearmanTask::sendWorkload(string $data): int|false

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Bağımsız Değişkenler

data

Data to send to the worker.

Dönen Değerler

The length of data sent, or false if the send failed.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top