PHP 7.4.9 Released!

Giriş

Bu eklenti JavaScript Nesne Bildirimini (» JavaScript Object Notation (JSON) gerçeklemektedir. PHP 5'te eklenti kodu Douglas Crockford tarafından JSON_checker işlenerek geliştirilmişti. PHP 7 ve sonrasında, PHP için özel olarak yazılmış ve PHP lisansı altında lisanslanmış tamamen yeni ve geliştirilmiş bir çözümleyici ile gelir.

Bilginize:

PHP implements a superset of JSON as specified in the original » RFC 7159.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top