PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

JsonException sınıfı

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

Giriş

JSON_THROW_ON_ERROR sabiti atanmışken bir hata oluşursa küresel hata durumunu json_last_error() ve json_last_error_msg() ile ayarlamak yerine bir JsonException atanır. code hata türünü içerir; olası hata türleri için json_last_error() işlevine bakınız.

Sınıf Sözdizimi

class JsonException extends Exception {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message;
protected int $code;
protected string $file;
protected int $line;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Exception::getMessage(): string
final public Exception::getCode(): int
final public Exception::getFile(): string
final public Exception::getLine(): int
final public Exception::getTrace(): array
final public Exception::getTraceAsString(): string
public Exception::__toString(): string
final private Exception::__clone(): void
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top