PHP 7.4.9 Released!

JsonException sınıfı

(PHP 7 >= 7.3.0)

Giriş

JSON_THROW_ON_ERROR sabiti atanmışken bir hata oluşursa küresel hata durumunu json_last_error() ve json_last_error_msg() ile ayarlamak yerine bir JsonException atanır. code hata türünü içerir; olası hata türleri için json_last_error() işlevine bakınız.

Sınıf Sözdizimi

JsonException extends Exception {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Exception::getMessage ( void ) : string
final public Exception::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Exception::getCode ( void ) : mixed
final public Exception::getFile ( void ) : string
final public Exception::getLine ( void ) : int
final public Exception::getTrace ( void ) : array
final public Exception::getTraceAsString ( void ) : string
public Exception::__toString ( void ) : string
final private Exception::__clone ( void ) : void
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top