JsonSerializable arayüzü

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

JsonSerializable arayüzünü gerçekleyen nesneler json_encode() ile kodlandığında JSON gösterimlerine özelleştirilebilir.

Arayüz Sözdizimi

interface JsonSerializable {
/* Yöntemler */
public jsonSerialize(): mixed
}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top