Giriş

Çoğu dilde her karakter 8 bitlik bir değerle bire bir eşleşerek gösterilebilirken bazılarında bunun için bir bayttan fazlası gerekir. (Bir bayt 8 bittir. Her bit, sıfır ve bir olmak üzere en fazla iki değere sahip olabilir. Bundan dolayı, bir baytlık genişlikle 256 (2^8) farklı değer gösterilebilir.) Çok baytlı karakter kodlama şeması, normal bit seviyesi kodlama sistemindeki 256 karakterden fazlasını gösterebilmek için geliştirilmiştir.

Çok baytlı karakter kodlaması kullanılan bir dizgede bazı karakterler ardarda iki veya daha fazla baytla gösterilebildiğinden bu dizgeler üzerinde değişiklik (ekleme, sıralama, vs.) yapmak için özel işlevler gerekir. Böyle dizgelere tek baytlık karakterlere göre tasarlanmış sıradan işlevler uygulanırsa bir çok baytlı karakterin baytlarının bölünmesi çok muhtemeldir. Böyle bir durumda çok baytlı dizgenin anlamı değişecektir.

mbstring modülü, PHP'de çok baytlı kodlama ile çalışabilmeniz için çok baytlı dizge işlevleri sağlar. Bunun yanında olası karakter kodlama çiftleri arasında karakter kodlaması dönüşümleri yapılabilmesini de sağlar. mbstring modülü, UTF_8, UCS-2 gibi Evrenkod temelli kodlamaların yanında uyumluluk için tek baytlı karakter kodlamalarını da destekleyecek şekilde tasarlanmıştır (Bkz: Desteklenen Karakter Kodlamaları).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top