CascadiaPHP 2024

HTTP Girdisi ve Çıktısı

HTTP giriş/çıkış karakter kodlaması dönüşümü ikil verileri de dönüştürebilir, HTTP girdi/çıktısında ikil veri kullanılması durumunda karakter kod dönüşümünü kullanıcının denetleyeceği varsayılır.

Bilginize:

HTML formunun enctype özniteliğine multipart/form-data atanır ve php.ini dosyasında mbstring.encoding_translation yönergesine On değeri atanırsa POST edilen değişkenler ve karşıya yüklenen dosyaların isimleri de dahili karakter kodlamasına dönüştürülür. Bununla birlikte, sorgu anahtarlarına dönüşüm uygulanmaz.

 • HTTP Girdisi

  HTTP girdi karakter kümesini bir PHP betiğinden denetlemenin bir yolu yoktur. HTTP girdi karakter kümesi dönüşümü php.ini dosyasından kapatılır.

  Örnek 1 - HTTP girdi dönüşümünün php.ini'de kapatılması

  ;; HTTP girdi dönüşümünü kapatalım
  mbstring.http_input = pass
  ;; HTTP girdi dönüşümünü kapatalım
  mbstring.encoding_translation = Off

  PHP bir Apache modülü olarak kullanıldığında bu ayarları .htaccess ile dizinler için ve httpd.conf içinde sanal konaklar için geçersiz kılmak mümkündür. Ayrıntılar için Apache belgelerine ve bu kılavuzun Çalışma Anı Yapılandırması bölümüne bakınız.

 • HTTP Çıktısı

  Çıktı karakter kodlaması dönüşümünü etkin kılmanın çeşitli yolları vardır. Biri php.ini dosyasını kullanmak; diğeri ise ob_start() ile geriçağırım işlevi olarak mb_output_handler() kullanmaktır.

Örnek 2 - php.ini ayarları örneği

;; Çıktı karakter kodlaması dönüşümünü tüm PHP sayfaları için etkin kılalım

;; Çıktı tamponlamasını açalım
output_buffering  = On

;; çıktı dönüşümünü mb_output_handler yapsın
output_handler   = mb_output_handler

Örnek 3 - Betik örneği

<?php

// Çıktı karakter kodlaması dönüşümünü sadece bu sayfa için etkin kılalım

// HTTP Çıktı karakter kodlamasını SJIS yapalım
mb_http_output('SJIS');

// Geriçağırım işlevi olarak "mb_output_handler" belirtelim ve
// tamponlamayı başlatalım
ob_start('mb_output_handler');

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top