CascadiaPHP 2024

PHP Karakter Kodlaması Gereksinimleri

Aşağıdaki karakter kodlaması türleri PHP'de güvenle kullanılabilmektedir.

  • Tek baytlık kodlama

    • 00h .. 7fh aralığındaki karakterlerden oluşan ASCII uyumlu (ISO646 uyumlu) eşlemler.

  • Çok baytlı kodlama

    • 00h .. 7fh aralığındaki karakterlerden oluşan ASCII uyumlu (ISO646 uyumlu) eşlemler.
    • ISO2022 öncelem dizileri kullanılmaz.
    • 00h .. 7fh aralığındaki baytların hiçbiri, çok baytlı bir karakterin baytlarından biri olarak kullanılmaz.

Aşağıdaki karakter kodlamaları PHP'da çalışmayan karakter kodlaması örnekleridir.

JIS, SJIS, ISO-2022-JP, BIG-5

Özellikle bu karakter kodlamalarıyla yazılmış dizgelerin betik içinde betimleyici olarak kulanıldığı durumda, bu kodlamalarla yazılmış PHP betikleri çalışmasa da, gelen HTTP sorguları için mbstring modülünün şeffaf kodlama süzme işlevi etkin kılınarak bu kodlamalardan büyük oranda kaçınmak mümkündür.

Bilginize:

Çözümleyici, tarayıcı ve karakter kodlaması konularında uzmanlığınız yoksa dahili karakter kodlaması olarak SJIS, BIG5, CP936, CP949 ve GB18030'u kesinlikle kullanmamalısınız.

Bilginize:

PHP ile bir veritabanını bağlanıyorsanız, başarımı artırmak ve kullanım kolaylığı bakımından dahili kodlama ile veritabanında kullandığınız kodlamanın aynı olması tercih edilmelidir.

PostgreSQL kullanıyorsanız ve PostgreSQL ön ve artalan arasında otomatik karakter kodlaması dönüşümünü destekliyorsa, veritabanında kullanılan karakter kodlaması PHP'nin kullandığından farklı olabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top