Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MB_OVERLOAD_MAIL (integer)
PHP 8.0.0'da kaldırıldı.
MB_OVERLOAD_STRING (integer)
PHP 8.0.0'da kaldırıldı.
MB_OVERLOAD_REGEX (integer)
PHP 8.0.0'da kaldırıldı.
MB_CASE_UPPER (integer)
Tam bir küçük harf satır katlaması gerçekleştirir. Bu, dizinin uzunluğunu değiştirebilir. Bu, mb_strtolower () tarafından kullanılan kiptir.
MB_CASE_LOWER (integer)
MB_CASE_TITLE (integer)
Cased ve CaseIgnorable türetilmiş Unicode özelliklerine göre tam bir başlık-büyük/küçük harf dönüşümü gerçekleştirir. Özellikle bu, alıntıların ve kesme işaretlerinin işlenmesini iyileştirir. Bu, dizinin uzunluğunu değiştirebilir.
MB_CASE_FOLD (int)
Dizede bulunan büyük/küçük harf ayrımlarını ortadan kaldıran bir tam büyük/küçük harf dönüşümü gerçekleştirir. Bu, harf büyüklüğüne duyarsız eşleştirme için kullanılır. Bu, dizinin uzunluğunu değiştirebilir. PHP 7.3'ten beri mevcuttur.
MB_CASE_LOWER_SIMPLE (int)
Basit bir küçük harfe dönüşüm gerçekleştirir. Bu, dizenin uzunluğunu değiştirmez. PHP 7.3'ten beri mevcuttur.
MB_CASE_UPPER_SIMPLE (int)
Basit bir büyük harfe dönüşüm gerçekleştirir. Bu, dizenin uzunluğunu değiştirmez. PHP 7.3'ten beri mevcuttur.
MB_CASE_TITLE_SIMPLE (int)
Basit başlık-büyük/küçük harf dönüşümü gerçekleştirir. Bu, dizenin uzunluğunu değiştirmez. PHP 7.3'ten beri mevcuttur.
MB_CASE_FOLD_SIMPLE (int)
Dizede bulunan büyük/küçük harf ayrımlarını kaldıran basit bir büyük/küçük harf dönüşümü gerçekleştirir. Bu, harf büyüklüğüne duyarsız eşleştirme için kullanılır. Bu, dizenin uzunluğunu değiştirmez. MBString eklentisi tarafından dahili olarak harf büyüklüğüne duyarsız işlemlerde kullanılır. PHP 7.3'ten beri mevcuttur.
MB_ONIGURUMA_VERSION (string)
Oniguruma sürüm, örn. 6.9.4. PHP 7.4'ten beri mevcuttur.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top