PHPKonf 2020 Online

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MB_OVERLOAD_MAIL (integer)
MB_OVERLOAD_STRING (integer)
MB_OVERLOAD_REGEX (integer)
MB_CASE_UPPER (integer)
MB_CASE_LOWER (integer)
MB_CASE_TITLE (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top