CascadiaPHP 2024

Desteklenen kodlamaların özetleri

Desteklenen kodlamaların özetleri
IANA karakter kümesi kütüğündeki isim Dayandığı karakter kümesi Açıklama Ek bilgi
ISO-10646-UCS-4 ISO 10646 31 bitlik kod genişliğine sahip Evrensel Karakter Kümesi, ISO/IEC 10646 tarafından UCS-4 olarak standartlaştırılmıştır. Evrenkodlu eşlemin en son sürümü ile eşzamanlı olarak güncellenir. Eğer bu isim kodlama dönüşüm oluşumlarında kullanılırsa, dönüştürücü ard arda gelen baytların sıralamasını başa bir bayt sıralama imi ekleyerek betimlemeye çalışır.
ISO-10646-UCS-4 UCS-4BE Yukarı bakınız. UCS-4'ün tersine, bayt sıralamasında en kıymetli baytın başta olduğu varsayılır.
ISO-10646-UCS-4 UCS-4LE Yukarı bakınız. UCS-4'ün tersine, bayt sıralamasında en kıymetsiz baytın başta olduğu varsayılır.
ISO-10646-UCS-2 UCS-2 16 bitlik kod genişliğine sahip Evrensel Karakter Kümesi, ISO/IEC 10646 tarafından UCS-2 olarak standartlaştırılmıştır. Evrenkodlu eşlemin en son sürümü ile eşzamanlı olarak güncellenir. Eğer bu isim kodlama dönüşüm oluşumlarında kullanılırsa, dönüştürücü ard arda gelen baytların sıralamasını başa bir bayt sıralama imi ekleyerek betimlemeye çalışır.
ISO-10646-UCS-2 UCS-2BE Yukarı bakınız. UCS-2'nin tersine, bayt sıralamasında en kıymetli baytın başta olduğu varsayılır.
ISO-10646-UCS-2 UCS-2LE Yukarı bakınız. UCS-2'nin tersine, bayt sıralamasında en kıymetsiz baytın başta olduğu varsayılır.
UTF-32 Unicode 32 bitlik birim genişlikte Evrenkod Dönüşüm Biçemi. Kodlama uzayı Evrenkod karakter kümesi standardını kullanır. Evrenkod kod uzayı 21 bit genişlikte olduğundan, bu kodlama şeması UCS-4'e eşdeğer değildir. Eğer bu isim kodlama dönüşüm oluşumlarında kullanılırsa, dönüştürücü ard arda gelen baytların sıralamasını başa bir bayt sıralama imi ekleyerek betimlemeye çalışır.
UTF-32BE Unicode Yukarı bakınız. UTF-32'nin tersine, bayt sıralamasında en kıymetli baytın başta olduğu varsayılır.
UTF-32LE Unicode Yukarı bakınız. UTF-32'nin tersine, bayt sıralamasında en kıymetsiz baytın başta olduğu varsayılır.
UTF-16 Unicode 16 bitlik birim genişlikte Evrenkod Dönüşüm Biçemi. Unicode 2.0 ve UTF-16, 21 bitlik bir kod uzayına sahip olduğundan, UTF-16 UCS-2'ye eşdeğer değildir. Eğer bu isim kodlama dönüşüm oluşumlarında kullanılırsa, dönüştürücü ard arda gelen baytların sıralamasını başa bir bayt sıralama imi ekleyerek betimlemeye çalışır.
UTF-16BE Unicode Yukarı bakınız. UTF-16'nın tersine, bayt sıralamasında en kıymetli baytın başta olduğu varsayılır.
UTF-16LE Unicode Yukarı bakınız. UTF-16'nın tersine, bayt sıralamasında en kıymetsiz baytın başta olduğu varsayılır.
UTF-8 Unicode / UCS 8 bitlik birim genişlikte Evrenkod Dönüşüm Biçemi. none
UTF-7 Unicode » RFC2152'de belirtilen, epostalara uygun bir Evrenkod dönüşüm biçemi. none
(none) Unicode » IMAP protokolünde kullanmak üzere özelleştirilmiş bir UTF-7 çeşidi. none
US-ASCII (MIME adı olarak tercih edilir) / iso-ir-6 / ANSI_X3.4-1986 / ISO_646.irv:1991 / ASCII / ISO646-US / us / IBM367 / CP367 / csASCII ASCII / ISO 646 Bilgi dönüşümü için Amerikan kod standardı olup genellikle 7 bitlik kodlamayı kullanır. Ayrıca, ISO 646 ile bir uluslararası standart haline getirilmiştir. (none)
EUC-JP (MIME adı olarak tercih edilir) / Extended_UNIX_Code_Packed_Format_for_Japanese / csEUCPkdFmtJapanese US-ASCII / JIS X0201:1997 birleşimi (hankaku kana part) / JIS X0208:1990 / JIS X0212:1990 İsim, Extended UNIX Code Packed Format for Japanese sözcüklerinden türetilmiş bir kısaltma olup, bu kodlama genellikle Unix ve benzeri platformlarda kullanılır. Özgün kodlama şeması, Genişletilmiş UNIX Kodu, ISO 2022 temel alınarak tasarlanmıştır. EUC-JP adıyla anılan karakter kümesi, OS/2® ve Microsoft® Windows® tarafından kullanılan IBM932 / CP932'den farklıdır. Bu platformlar arasında dönüşüm bilgisi için EUCJP-WIN kullanın.
Shift_JIS (MIME adı olarak tercih edilir) / MS_Kanji / csShift_JIS JIS X0201:1997 / JIS X0208:1997 birleşimi Shift_JIS, eski kodlama şeması JIS X 0201:1976 ile uyumluluk sağlamak için pazara getirilen kişisel Japonca kelime işlemciler zamanında, 80'lerin başlarında geliştirlmiştir. IANA tanımına göre Shift_JIS karakter kümesi IBM932 / CP932'den pek az farklıdır. Bununla birlikte, "SJIS" / "Shift_JIS" çoğunlukla yanlış olarak bu kod kümelerini betimlemek için kullanılır. CP932 kod eşlemi için, SJIS-WIN kullanın.
(none) JIS X0201:1997 / JIS X0208:1997 / IBM eklentileri / NEC eklentileri birleşimi Bu "kodlama" EUC-JP ile aynı kodlama şemasını kullanırsa da dayandıkları karakter kümeleri farklıdır. Yani, aynı kodlar farklı karakterlere karşılık gelir. none
Windows-31J / csWindows31J JIS X0201:1997 / JIS X0208:1997 / IBM eklentileri / NEC eklentileri birleşimi Bu "kodlama" Shift_JIS ile aynı kodlama şemasını kullanırsa da dayandıkları karakter kümeleri farklıdır. Yani aynı kodlar farklı karakterlere karşılık gelir. (none)
ISO-2022-JP (MIME adı olarak tercih edilir) / csISO2022JP US-ASCII / JIS X0201:1976 / JIS X0208:1978 / JIS X0208:1983 » RFC1468 (none)
JIS
ISO-8859-1
ISO-8859-2
ISO-8859-3
ISO-8859-4
ISO-8859-5
ISO-8859-6
ISO-8859-7
ISO-8859-8
ISO-8859-9
ISO-8859-10
ISO-8859-13
ISO-8859-14
ISO-8859-15
ISO-8859-16
byte2be
byte2le
byte4be
byte4le
BASE64
HTML-ENTITIES
7bit
8bit
EUC-CN
CP936
HZ
EUC-TW
CP950
BIG-5
EUC-KR
UHC (CP949)
ISO-2022-KR
Windows-1251 (CP1251)
Windows-1252 (CP1252)
CP866 (IBM866)
KOI8-R
KOI8-U
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top