PHP 7.4.25 Released!

Giriş

Simgeleştirici işlevler Zend Motoru içinde gömülü PHP simgeleştiricisine bir arayüzdür. Bu işlevleri kullanarak, sözdizimsel seviyede dil belirtimiyle uğraşmadan kendi PHP kaynak çözümleyicinizi veya değişiklik araçlarınızı yazabilirsiniz.

Ayrıca bakınız: Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top