Giriş

Simgeleştirici işlevler Zend Motoru içinde gömülü PHP simgeleştiricisine bir arayüzdür. Bu işlevleri kullanarak, sözdizimsel seviyede dil belirtimiyle uğraşmadan kendi PHP kaynak çözümleyicinizi veya değişiklik araçlarınızı yazabilirsiniz.

Ayrıca bakınız: Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top