PHP 7.4.25 Released!

Örnekler

Burada simgeleştiriciyi kullanan basit PHP betiğine yer verilmişir. Betik bir PHP dosyasını okumakta, açıklamaları ayıklayıp salt PHP kodunu çıktılamaktadır.

Örnek 1 - Açıklamaları simgeleştirici ile ayıklamak

<?php
$source 
file_get_contents('example.php');
$tokens token_get_all($source);

foreach (
$tokens as $token) {
   if (
is_string($token)) {
       
// basit tek karakterlik dizgecik
       
echo $token;
   } else {
       
// dizgecik dizisi
       
list($id$text) = $token;

       switch (
$id) {
           case 
T_COMMENT:
           case 
T_DOC_COMMENT// bunu
               // açıklamalar üzerinde işlem yapmamak için tanımladık
               
break;

           default:
               
// Kalan herşey "olduğu gibi" çıktılanacak
               
echo $text;
               break;
       }
   }
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top