Simgeleştirici İşlevleri

İçindekiler

  • token_get_all — Belirtilen kaynağı PHP dizgeciklerine ayırır
  • token_name — Belirtilen PHP dizgeciğinin simgesel ismini döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top