token_name

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

token_nameBelirtilen PHP dizgeciğinin simgesel ismini döndürür

Açıklama

token_name(int $değer): string

Belirtilen PHP dizgecik değerine ilişkin sabit ismi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

değer

Dizgecik değeri.

Dönen Değerler

Belirtilen dizgecik değerinin simgesel ismini döndürür. Dönen isim, eşleşen dizgecik sabitinin ismidir.

Örnekler

Örnek 1 - token_name() örneği

<?php
// 260 değeri, T_EVAL dizgeciğinin dizgecik değeridir
echo token_name(260); // -> "T_EVAL"

// Bir dizgecik sabiti kendi ismiyle eşleşir
echo token_name(T_FUNCTION); // -> "T_FUNCTION"
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top