PhpToken::getTokenName

(PHP 8)

PhpToken::getTokenNameDizgeciğin ismini döndürür

Açıklama

public PhpToken::getTokenName(): ?string

Dizgeciğin ismini döndürür

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Tek karakterlik dizgeciklerde bir ASCII karakter, bilinen dizgecikler için T_* sabitlerinden biri (bkz: Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi), veya dizgecik bilinmiyorsa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - PhpToken::getTokenName() örneği

<?php
// bilinen
$token = new PhpToken(T_ECHO, 'echo');
var_dump($token->getTokenName()); // -> string(6) "T_ECHO"

// tek karakterlik
$token = new PhpToken(ord(';'), ';');
var_dump($token->getTokenName()); // -> string(1) ";"

// bilinmeyen
$token = new PhpToken(10000 , "\0");
var_dump($token->getTokenName()); // -> NULL

Ayrıca Bakınız

  • PhpToken::tokenize() - Belirtilen kaynağı PhpToken nesneleri tarafından temsil edilen PHP dizgeciklerine böler
  • token_name() - Belirtilen PHP dizgeciğinin simgesel ismini döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top