PhpToken::__construct

(PHP 8)

PhpToken::__constructYeni bir PhpToken nesnesi döndürür

Açıklama

final public PhpToken::__construct(
    int $kimlik,
    string $metin,
    int $satır_num = -1,
    int $konum = -1
)

Yeni bir PhpToken nesnesi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

kimlik

T_* sabitlerinden biri (bkz: Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi) veya tek karakterlik bir dizgeciği temsil eden bir ASCII değer.

metin

Dizgeciğin metinsel gösterimi.

satır_num

Dizgeciğin başlangıç satır numarası (1'den başlar).

konum

Dizgeciğin dizge içindeki başlangıç konumu (bayt sayısı olup 0'dan başlar)

Ayrıca Bakınız

  • PhpToken::tokenize() - Belirtilen kaynağı PhpToken nesneleri tarafından temsil edilen PHP dizgeciklerine böler
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top