PhpToken::tokenize

(PHP 8)

PhpToken::tokenizeBelirtilen kaynağı PhpToken nesneleri tarafından temsil edilen PHP dizgeciklerine böler

Açıklama

public static PhpToken::tokenize(string $kaynak, int $seçenekler = 0): array

Belirtilen kaynak içindeki dizgeciklerin PhpToken nesnelerini içeren bir dizi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

kaynak

Çözümlenecek PHP kodu.

seçenekler

Geçerli seçenekler:

  • TOKEN_PARSE - Belirli bağlamlarda dahili kullanıma ayrılmış sözcükleri kullanma yeteneğini tanır.

Dönen Değerler

PhpToken veya çocuk veya torunları tarafından temsil edilen bir PHP dizgecikleri dizisi döner. PhpToken nensnesinin sorunsuz şekilde genişletilebilmesi için yöntem static[] dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - PhpToken::tokenize() örneği

<?php
$tokens
= PhpToken::tokenize('<?php echo; ?>');

foreach (
$tokens as $token) {
echo
"Line {$token->line}: {$token->getTokenName()} ('{$token->text}')", PHP_EOL;
}

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Line 1: T_OPEN_TAG ('<?php ')
Line 1: T_ECHO ('echo')
Line 1: ; (';')
Line 1: T_WHITESPACE (' ')
Line 1: T_CLOSE_TAG ('?>')

Örnek 2 - PhpToken genişletmesi

<?php

class MyPhpToken extends PhpToken {
public function
getUpperText() {
return
strtoupper($this->text);
}
}

$tokens = MyPhpToken::tokenize('<?php echo; ?>');
echo
"'{$tokens[0]->getUpperText()}'";

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

'<?PHP '

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top