PhpToken::isIgnorable

(PHP 8)

PhpToken::isIgnorableDizgeciğin PHP çözümleyicisi tarafından yoksayılabilir olup olmadığına bakar

Açıklama

public PhpToken::isIgnorable(): bool

Dizgeciğin PHP çözümleyicisi tarafından yoksayılabilir olup olmadığına bağlı olarak mantıksal bir değer döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Dizgeciğin PHP çözümleyicisi tarafından yoksayılabilir (boşluklar veya açıklamalar gibi) olup olmadığına bağlı olarak mantıksal bir değer döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - PhpToken::isIgnorable() örneği

<?php
$echo
= new PhpToken(T_ECHO, 'echo');
var_dump($echo->isIgnorable()); // -> bool(false)

$space = new PhpToken(T_WHITESPACE, ' ');
var_dump($space->isIgnorable()); // -> bool(true)

Ayrıca Bakınız

  • PhpToken::tokenize() - Belirtilen kaynağı PhpToken nesneleri tarafından temsil edilen PHP dizgeciklerine böler
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
info at ensostudio dot ru
2 years ago
<?php
public function isIgnorable(): bool
{
return
$this->is([\T_COMMENT, \T_DOC_COMMENT, \T_OPEN_TAG, \T_WHITESPACE]);
}
?>
To Top