PhpToken::is

(PHP 8)

PhpToken::isDizgecik belirtilen çeşit mi diye bakar

Açıklama

public PhpToken::is(int|string|array $çeşit): bool

Belirtilen çeşit için mantıksal bir değer döndürür.

Bağımsız Değişkenler

çeşit

Digeciğin kimliğiyle veya metin içeriğiyle eşleşecek tek bir değer veya bunların bir dizisi.

Dönen Değerler

Belirtilen çeşit için mantıksal bir değer döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - PhpToken::is() örneği

<?php
$token
= new PhpToken(T_ECHO, 'echo');
var_dump($token->is(T_ECHO)); // -> bool(true)
var_dump($token->is('echo')); // -> bool(true)
var_dump($token->is(T_FOREACH)); // -> bool(false)
var_dump($token->is('foreach')); // -> bool(false)

Örnek 2 - Dizi kullanımı

<?php
function isClassType(PhpToken $token): bool {
return
$token->is([T_CLASS, T_INTERFACE, T_TRAIT]);
}

$interface = new PhpToken(T_INTERFACE, 'interface');
var_dump(isClassType($interface)); // -> bool(true)

$function = new PhpToken(T_FUNCTION, 'function');
var_dump(isClassType($function)); // -> bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • token_name() - Belirtilen PHP dizgeciğinin simgesel ismini döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top