CascadiaPHP 2024

PhpToken sınıfı

(PHP 8)

Giriş

Bu sınıf, token_get_all() işlevi yerine kullanılabilir. İşlev, dizgecikleri tek karakterli bir dizge veya dizgecik kimliği, dizgecik metni ve satır numarasını içeren bir dizi olarak döndürürken, PhpToken::tokenize() tüm dizgecikleri PhpToken nesneleri içinde normalleştirir, bu da kodun dizgecikler üzerinde daha verimli çalışmasını ve okunabilmesini sağlar.

Sınıf Sözdizimi

class PhpToken implements Stringable {
/* Özellikler */
public int $id;
public string $text;
public int $line;
public int $pos;
/* Yöntemler */
final public __construct(
    int $kimlik,
    string $metin,
    int $satır_num = -1,
    int $konum = -1
)
public is(int|string|array $çeşit): bool
public isIgnorable(): bool
public __toString(): string
public static tokenize(string $kaynak, int $seçenekler = 0): array
}

Özellikler

id

T_* sabitlerinden biri veya tek karakterlik bir dizgeciği temsil eden bir ASCII değer.

text

Dizgeciğin metinsel gösterimi.

line

Dizgeciğin başlangıç satır numarası (1'den başlar).

pos

Dizgeciğin dizge içindeki başlangıç konumu (bayt sayısı olup 0'dan başlar)

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top