PHP 7.3.14 Released

Öntanımlı Sabitler

Eklenti ya PHP içinde derlenir ya da çalışma anında devingen olarak yüklenir. Dizgecikler sabitler halinde Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi sayfasında listelenmiştir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top