PHP 8.1.2 Released!

PhpToken::__toString

(PHP 8)

PhpToken::__toStringDizgeciğin metinsel gösterimini döndürür

Açıklama

public PhpToken::__toString(): string

Dizgeciğin metinsel gösterimini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Dizgeciğin metinsel gösterimini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - PhpToken::__toString() örneği

<?php
$token 
= new PhpToken(T_ECHO'echo');
echo 
$token;

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

echo

Ayrıca Bakınız

  • token_name() - Belirtilen PHP dizgeciğinin simgesel ismini döndürür
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top