Lua::assign

(PECL lua >=0.9.0)

Lua::assignAssign a PHP variable to Lua

Açıklama

public Lua::assign(string $name, string $value): mixed

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

name

value

Dönen Değerler

Returns $this or null on failure.

Örnekler

Örnek 1 Lua::assign()example

<?php
$lua
= new Lua();
$lua->assign("php_var", array(1=>1, 2, 3)); //lua table index begin with 1
$lua->eval(<<<CODE
print(php_var);
CODE
);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
 (
     [1] => 1
     [2] => 2
     [3] => 3
 )
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top