PHPCon Poland 2024

Lua::eval

(PECL lua >=0.9.0)

Lua::evalEvaluate a string as Lua code

Açıklama

public Lua::eval(string $statements): mixed

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

statements

Dönen Değerler

Returns result of evaled code, null for wrong arguments or false on other failure.

Örnekler

Örnek 1 Lua::eval()example

<?php
$lua
= new Lua();
$lua->eval(<<<CODE
print(2);
CODE
);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top