PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

Normalizer::isNormalized

normalizer_is_normalized

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Normalizer::isNormalized -- normalizer_is_normalized Belirtilen dizge normalleştirilmiş mi diye bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Normalizer::isNormalized(string $dizge, int $biçim = Normalizer::FORM_C): bool

Yordamsal kullanım

normalizer_is_normalized(string $dizge, int $biçim = Normalizer::FORM_C): bool

Belirtilen dizge belirtilen normalleştirme türünde mi diye bakar.

Değiştirgeler

dizge

Normalleştirilmiş mi diye bakılacak dizge.

biçim

Normalleştirme biçimlerinden biri.

Dönen Değerler

Dizge normalleştirilmişse true aksi takdirde veya bir hata oluşursa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - normalizer_is_normalized() örneği

<?php
$char_A_ring 
"\xC3\x85"// 'å' (U+00C5)
$char_combining_ring_above "\xCC\x8A";  // 'COMBINING RING ABOVE' (U+030A)

$char_orig 'A' $char_combining_ring_above;
$char_norm normalizer_normalize'A' $char_combining_ring_above,
              
Normalizer::FORM_C );

echo ( 
normalizer_is_normalized($char_origNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
echo 
'; ';
echo ( 
normalizer_is_normalized($char_normNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$char_A_ring 
"\xC3\x85"// 'å' (U+00C5)
$char_combining_ring_above "\xCC\x8A";  // 'COMBINING RING ABOVE' (U+030A)

$char_orig 'A' $char_combining_ring_above;
$char_norm Normalizer::normalize'A' $char_combining_ring_above,
             
Normalizer::FORM_C );

echo ( 
Normalizer::isNormalized($char_origNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
echo 
'; ';
echo ( 
Normalizer::isNormalized($char_normNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

normalleştirilmemiş; normalleştirilmiş

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top