Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

openssl Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
openssl.cafile "" PHP_INI_PERDIR  
openssl.capath "" PHP_INI_PERDIR  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

openssl.cafile string

Uzaktaki görevdeşin kimliğini doğrulamak için verify_peer bağlam seçeneğiyle kullanılması gereken yerel dosya sistemindeki Sertifika Yetkilisi dosyasının konumu.

openssl.capath string

cafile belirtilmezse veya sertifika orada yoksa capath ile gösterilen dizinde uygun bir sertifika aranır. capath, doğru şekilde aşlanmış bir sertifika dizini olmalıdır.

Ayrıca bkz. SSL bağlamı seçenekleri

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
ofrick at bluewin dot ch
4 years ago
above code should be corrected to:

                    $Destfile= $ParsedCertificatePbject["hash"].".0";
                    $TargetFilename = dirname($Sourcefile)."/".$Destfile;
up
1
mmi at uhb-consulting dot de
4 years ago
in capath the Certificates must be placed with the certificates hash as name and .0 as Ending.

Here is how to get the hashes from Certificates lying in this folder and automatically rename them in a correct way:
<?php
    $paths
=openssl_get_cert_locations();
   
$allowed=array("cer","crt","pem");
    if (!empty(
$paths['ini_capath'])){
       
$capathDirectory = dir($paths['ini_capath']);
        while (
false !== ($entry = $capathDirectory->read())) {
           
$Sourcefile=$paths['ini_capath']."/".$entry;
            if (
file_exists( $Sourcefile)){
               
$path_parts = pathinfo($Sourcefile);
                if (
in_array(strtolower($path_parts['extension']),$allowed)){
                   
$ParsedCertificatePbject = openssl_x509_parse(file_get_contents($Sourcefile));
                   
$Sourcefile= $ParsedCertificatePbject["hash"].".0";
                   
$TargetFilename = dirname($Sourcefile)."/".$Sourcefile;
                    if (!
file_exists($TargetFilename)) {
                       
rename ($Sourcefile ,$TargetFilename);
                    }
                }
            }
        }
       
$capathDirectory->close();
    }
?>
up
-14
mmi at uhb-consulting dot de
4 years ago
Hashed directory bedeutet die Dateinamen müssen mit dem Openssl hash, den ihr mittels openssl_x509_parse im Wert hash bekommt (Name) + die Dateiendung 0.
Bei doppelten HASH werten wird die Dateiendung incrementiert.
To Top