PHP 8.1.28 Released!

Apache'ye modül olarak kurulum

PHP bir Apache modülü olarak kullanıldığında Apache kullanıcısının (Apache yapılandırma dosyasında user yönergesine bakın) yetkilerini miras alır. Bu kullanıcı genellikle 'nobody' kullanıcısı olur fakat bunun güvenlikle ve kimlik doğrulama ile ilgili olumsuz etkileri olabilir. Örneğin PHP'yi bir veritabanına erişmek için kullanıyorsanız ve bu veritabanına yerleşik olarak erişim izniniz yoksa "nobody" kullanıcısına bu veritabanına erişim izni vermek zorunda kalırsınız. Bu, kötücül bir betiğin bir kullanıcı ismi ve parola belirtmeksizin veritabanına erişebilmesi ve değişiklik yapabilmesi anlamına gelir. Bir ağ örümceğinin veritabanı yönetici sayfasına rast gelmesi ve tüm veritabanınızı yok etmesi çok mümkündür. Bu gibi durumlardan Apache kimlik doğrulaması ile korunabileceğiniz gibi LDAP, .htaccess dosyaları, vs. kullanarak kendi erişim modelinizi tasarlayabilir ve bu kodu PHP betiklerinize dahil edebilirsiniz.

Güvenliğin sağlanması, PHP'nin tamamen etkisiz hale getirilmesi, dosya yazma, veritabanı erişiminin kısıtlanması demek değildir. Bunlar sağlanırsa güvenli bir işlem ortamı oluşmuş olabilir ancak PHP özellikleri kaybolmuş olur.

Sık yapılan bir güvenlik hatası Apache'yi root kullanıcısının aidiyetinde çalıştırmak veya Apache'nin yeteneklerini başka yollarla arttırmaktır.

Apache kullanıcısının yetkilerini root seviyesine yükseltmek, oldukça tehlikeli olup sistemin tamamını tehlikeye atmak demektir. Dolayısıyla, güvenlik profesyoneli olmayanların sudo veya chroot yapmayı ya da Apache'yi root olarak başka bir şekilde çalıştırmayı düşünmemesi gerekir.

PHP bazı basit çözümler içermektedir. Örneğin, open_basedir kullanarak PHP tarafından kullanımına izin verilen dizinlere erişimi denetleyebilir ve kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca, sadece Apache'nin erişimine açık bölgeler tanımlayabilir, kullanıcılara ve sisteme ait dosyalara erişimi kısıtlayabilirsiniz.

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
19
bk 2 at me dot com
12 years ago
doc_root already limits apache/php script folder locations.

open_basedir is better used to restrict script access to folders
which do NOT contain scripts. Can be a sub-folder of doc_root as in php doc example doc_root/tmp, but better yet in a separate folder tree, like ~user/open_basedir_root/. Harmful scripts could modify other scripts if doc_root (or include_path) and open_basedir overlap.
If apache/php can't browse scripts in open_basedir, even if malicious scripts uploaded more bad scripts there, they won't be browse-able (executable).

One should also note that the many shell execute functions are effectively a way to bypass open_basedir limits, and such functions should be disabled if security demands strict folder access control. Harmful scripts can do the unix/windows version of "delete */*/*/*" if allowed to execute native os shell commands via those functions. OS Shell commands could similarly bypass redirect restrictions and upload file restrictions by just brute force copying files into the doc_root tree. It would be nice if they could be disabled as a group or class of functions, but it is still possible to disable them one by one if needed for security.

PS. currently there is a bug whereby the documented setting of open_basedir to docroot/tmp will not work if any include or require statements are done. Right now include will fail if the included php file is not in BOTH the open_basedir tree and the doc_root+include_path trees. Which is the opposite of safe.
This means by any included php file must be in open_basedir, so is vulnerable to harmful scripts and php viruses like Injektor.
up
16
daniel dot eckl at gmx dot de
21 years ago
There is a better solution than starting every virtual host in a seperate instance, which is wasting ressources.

You can set open_basedir dynamically for every virtual host you have, so every PHP script on a virtual host is jailed to its document root.

Example:
<VirtualHost www.example.com>
ServerName www.example.com
DocumentRoot /www-home/example.com
[...]
<Location />
php_admin_value open_basedir \ "/www-home/example.com/:/usr/lib/php/"
</Location>
</VirtualHost>

If you set safe_mode on, then the script can only use binaries in given directories (make a special dir only with the binaries your customers may use).

Now no user of a virtual host can read/write/modify the data of another user on your machine.

Windseeker
up
6
joe
2 years ago
It is not useful for ordinary users to have a debate about the lack of security in using PHP without clearly listing step by step methods of resolving the issue. Such methods should be authoritatively provided by PHP and not as a user's opinion, later debated by another user.

It is not that I am opposed to debate. This is how we learn as an open-source community. However, us mere mortals need the gods of PHP to come to conclusions and give us best practices.
up
-4
Vikanich
15 years ago
Big thanks to "daniel dot eckl at gmx dot de" but i have to change his config, because it doesn't work (may be wrong syntax).
I have add only this string to VirtualHost config and it works.
php_admin_value open_basedir /www/site1/
Now all php scripts are locked in the directory.
up
-21
Kibab
18 years ago
I'm running Windows version of Apache with php as module. System is Windows XP Service Pack 2 on NTFS filesystem. To avoid potential security problems, I've set Apache to run under NT AUTHORITY\Network Service account, and there is only one directory, named Content, with Full Access for this account. Other directories are either not accessible at all or with readonly permissions (like %systemroot%)... So, even if Apache will be broken, nothing would happen to entire system, because that account doesn't have admin privilegies :)
To Top