CascadiaPHP 2024

Kullanıcıdan Gelen Bilgi

PHP de yazılmış bir uygulamanın en zayıf noktası, dilin kendisinde olan bir sorun değil, yazılan uygulamanın bazı varsayımlara dayanarak güvenliği göz önünde bulundurmamasıdır. Bundan dolayı bir uygulama yazarken güvenliğe önem vermeli ve kullanıcıdan gelen bilginin varsayıma dayanmadan denetlenmesini sağlamasınız.

Örnek 1 - Tehlikeli Değişken Kullanımı

<?php
// kullanıcının ev dizininden bir dosyayı silelim...
// acaba başka birininkini mi silecek?
unlink ($fena_veri);

// Girişle ilgili kayıt tutalım...
// acaba /etc/passwd dosyasına mı yazacak?
fwrite ($fp, $fena_veri);

// Denemek için birşeyler çalıştıralım...
// acaba tüm dosyaları silecek bir 'rm -rf' komutu mu?
exec ($fena_veri);

?>

Kod yazarken her zaman yazdıklarınızı dikkatlice inceleyip, kullanıcıdan gelen bilgilerin doğru ve tam şekilde denetlenip onaylandığına emin olmanız gerekir. Kullanıcıdan gelen bilgiyi alıp işleme koyduğunuz her durumda kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

  • Bu betik benim istemediğim dosyalara erişim, değişiklik veya silme imkanı veriyor mu?
  • Beklenmeyen bir bilgi geldiğinde de istenilen işlem yapılacak mı?
  • Bu betik başka bir amaç için kullanılabilir mi?
  • Bu betik sistemde varolan başka betiklerle birlikte kötü amaçlı kullanılabilir mi?
  • Yapılan işlemler daha sonra inceleme amacıyla kayda alınacak mı?

Yaptığınız projenin uygunluğuna göre kod yazmadan önce ve yazarken bu soruları sık sık kendinize sormanız, proje bittiğinde değerlendirme yapıp değişiklikler yapmanızdan çok daha faydalı olacaktır. Bu sayede proje tasarımını güvenlik düşünülerek yapmış olacak ve daha sonra güvenlik dolayısıyla ciddi değişiklikler yapma zorunluluğunuz ortadan kalkacaktır. Güvenliğe vereceğiniz öncelikli önem, daha sonra yapacağınız ve güvenliği riske atacak değişikliklerden çok daha faydalıdır.

Belirtilen bir değişkenin değerini, kaynağı veya geçerliliği bozacağını düşündüğünüz register_globals, magic_quotes ve benzeri ayarlarları kapatmanız iyi olabilir. Hata bildirim kipi 'error_reporting(E_ALL)' kullanımı, aynı zamanda uyarıları da göstereceği için kodunuzda sorun olup olmadığı hakkında daha iyi bilgi verebilir.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
79
Uli Kusterer
18 years ago
One thing I would repeat in the docs here is what information actually comes from the user. Many people think a Cookie, since it's written by PHP, was safe. But the fact is that it's stored on the user's computer, transferred by the user's browser, and thus very easy to manipulate.

So, it'd be handy to mention here again that:

CGI parameters in the URL, HTTP POST data and cookie variables are considered "user data" and thus need to be validated. Session data and SQL database contents only need to be validated if they came from untrustworthy sources (like the ones just mentioned).

Not new, but I would have expected this info under this headline, at least as a short recap plus linlk to the actual docs.
up
6
Livingstone@stonyhills[dot]com
16 years ago
making sure your form is submitted from your page! Could also be adapted to url, by additing &token to the query string and checking this against session data(or what ever array you like) with $_GET, not that this string is randomly generated and stored. If you like you could build your own array to store the generated string if you dont want to use $_SESSION, say you could make yours like $tokens = array(), and in your easysecure class you store all the stuff in that array!

<?php

class easysecure {

var
$curr_user;
var
$curr_permission;
var
$curr_task;
var
$validpermission;
var
$error;


function &
setVar( $name, $value=null ) {
if (!
is_null( $value )) {
$this->$name = $value;
}
return
$this->$name;
}

function
maketoken($formname, $id){

$token = md5(uniqid(rand(), true));

$_SESSION[$formname.$id] = $token;

return
$token;
}

function
checktoken($token, $formname, $id){
//print_r($_SESSION);
//echo ($token);
//if we dont have a valid token, return invalid;
if(!$token){
$this->setVar('validpermission', 0);
$this->setVar('error', 'no token found, security bridgedetected');
return
false;
}

//if we have a valid token check that is is valid
$key = $_SESSION[$formname.$id];
if(
$key !== $token ){
$this->setVar('validpermission', 0);
$this->setVar('error', 'invalid token');
return
false;
}

if(
$this->validpermission !==1){
echo
'invalid Permissions to run this script';
return
false;
}else{
return
true;
}
}

}

?>

<?php $userid = *** //make it what ever id you like ?>
<form name="newform" action="index.php" method="post">
<input type="text" name="potentialeveilfield" value="" size 30 />
<input type="hidden" name="token" value="<?php echo maketoken(newform, $userid); //$userid here could be user profile id ?>" />
<input type="submit" />
</form>

Now when processing the form... check the value of your token

<?php

//well you know the form name
if(!checktoken($_POST['token'], 'newform', $userid))
{
//failed
exit(); //or what ever termination and notification method best suits you.
//you could also design the class your way to get more accurate fail (error messages from the var)
}

//you can now continue with input data clean up (validation)

?>
To Top