Giriş

PHP güçlü bir dil ve yorumlayıcıdır. İster bir HTTP sunucusunun modülü olarak ister ayrı bir CGI çalıştırılabiliri olarak çalışıyor olsun, sunucu üzerinde ağ bağlantıları açabilir, dosyalara erişebilir ve onları çalıştırabilir. Herşeyi çalıştırılabilir yapan bu özellikler öntanımlı haliyle bir HTTP sunucusunu güvensiz duruma getirir. PHP, CGI programları yazmak için özellikle Perl ve C'den daha güvenli bir dil olması için tasarlanmıştır. Doğru derleme seçenekleri ile derlenir, doğru çalışma anı seçenekleriyle yapılandırılır ve uygun bir kodlama deneyimiyle kullanılırsa arzuladığınız güvenlik ve özgürlüğü size sunar.

PHP ile birçok şey yapmak mümkün olduğu gibi, ayarları da oldukça fazladır. Bu ayarların çokluğu size istediğiniz şekilde bir sunucu ortamını kurmanızı sağlarsa da bu seçeneklerle sunucunun yapılandırması bir araya geldiğinde güvensiz bir ortam oluşma riski anlamına da gelebilir.

PHP yapılandırmasındaki bu esneklik, kod esnekliğiyle rekabet halinde gelişir. PHP ile bir kabuk kullanıcısının tüm gücüne sahip eksiksiz sunucu uygulamaları geliştirlebileceği gibi sıkı bir şekilde denetlenen bir ortamda küçük bir güvenlik riskiyle sunucu taraflı sayfalar oluşturmakta da kullanılabilir. Bu ortamın nasıl kurulacağı ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı büyük oranda PHP geliştiricisine bırakılmıştır.

Bu kısıma genel güvenlik tavsiyeleri vererek başlayacağız. Ardından değişik ayarların nasıl yapıldığına dair bilgiler verecek ve hangi güvenlik seviyesinde hangi güvenlik ayarlarının kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top