CascadiaPHP 2024

SimpleXMLElement::getDocNamespaces

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SimpleXMLElement::getDocNamespacesBelgede bildirilmiş isim alanlarını döndürür

Açıklama

public SimpleXMLElement::getDocNamespaces(bool $ardışık = false, bool $kökten = true): array|false

Belgede bildirilmiş isim alanlarını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

ardışık

true belirtilirse kök düğüm ve tüm çocuk ve torun düğümlerin isim alanlarını, aksi takdirde sadece kök düğümde kullanılan isim alanlarını döndürür.

kökten

XML belgesinin kökü yerine bir çocuk düğüm altındaki isim alanlarını yinelemeli olarak sınamanızı sağlar.

Dönen Değerler

İsim alanlarını ve betimleyicilerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Belge isim alanlarının döndürülmesi

<?php

$xml
= <<<XML
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<people xmlns:p="http://example.org/ns">
<p:person id="1">John Doe</p:person>
<p:person id="2">Susie Q. Public</p:person>
</people>
XML;

$sxe = new SimpleXMLElement($xml);

$namespaces = $sxe->getDocNamespaces();
var_dump($namespaces);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
   ["p"]=>
   string(21) "http://example.org/ns"
}

Örnek 2 - Çok sayıda isim alanı ile çalışma

<?php

$xml
= <<<XML
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<people xmlns:p="http://example.org/ns" xmlns:t="http://example.org/test">
<p:person t:id="1">John Doe</p:person>
<p:person t:id="2" a:addr="123 Street" xmlns:a="http://example.org/addr">
Susie Q. Public
</p:person>
</people>
XML;

$sxe = new SimpleXMLElement($xml);

$namespaces = $sxe->getDocNamespaces(TRUE);
var_dump($namespaces);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
  ["p"]=>
  string(21) "http://example.org/ns"
  ["t"]=>
  string(23) "http://example.org/test"
  ["a"]=>
  string(23) "http://example.org/addr"
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top