CascadiaPHP 2024

SimpleXMLElement::getName

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

SimpleXMLElement::getNameXML eleman ismi döndürür

Açıklama

public SimpleXMLElement::getName(): string

XML eleman ismi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

SimpleXMLElement nesnesindeki bir XML etiketinin ismini bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Bilginize:

Aşağıdaki örnekler, temel kullanım kılavuzunun ilk örneğinde bulunan XML dizesine atıfta bulunan example.php betiğini içerebilir.

Örnek 1 - XML eleman isimlerinin döndürülmesi

<?php

include 'example.php';
$sxe = new SimpleXMLElement($xmlstr);

echo
$sxe->getName() . "\n";

foreach (
$sxe->children() as $child)
{
echo
$child->getName() . "\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

movies
movie

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top