PHP 7.4.24 Released!

SNMP::getErrno

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SNMP::getErrnoGet last error code

Açıklama

public SNMP::getErrno(): int

Returns error code from last SNMP request.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns one of SNMP error code values described in constants chapter.

Örnekler

Örnek 1 SNMP::getErrno() example

<?php
$session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_2c'127.0.0.1''boguscommunity');
var_dump(@$session->get('.1.3.6.1.2.1.1.1.0'));
var_dump($session->getErrno() == SNMP::ERRNO_TIMEOUT);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top