International PHP Conference Berlin 2021

SolrCollapseFunction::getMin

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrCollapseFunction::getMinReturns min parameter

Açıklama

public SolrCollapseFunction::getMin ( ) : string

Returns min parameter

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top