PHP 8.1.9 Released!

SolrCollapseFunction::getHint

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrCollapseFunction::getHintReturns collapse hint

Açıklama

public SolrCollapseFunction::getHint(): string

Returns collapse hint

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top