CascadiaPHP 2024

SolrCollapseFunction::getNullPolicy

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrCollapseFunction::getNullPolicyReturns null policy

Açıklama

public SolrCollapseFunction::getNullPolicy(): string

Returns null policy used or null

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top