PHPCon Poland 2024

variant::__construct

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant::__constructvariant nesnesi oluşturur

Açıklama

public variant::__construct(mixed $değer = null, int $veri_türü = VT_EMPTY, int $kodlama = CP_ACP)

Yeni bir variant nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

değer
İlk değer. Atlanırsa veya null belirtilirse bir VT_EMPTY nesnesi oluşur.
veri_türü
Nesnenin içerik türü. Olası değerler VT_XXX Öntanımlı Sabitlerinden biridir. PHP gönderimli aktarılan değerleri, variant nesneleri olmasalar bile otomatik olarak saptayabilir. VARIANT türü hakkında bilgi için MSDN kütüphanesinde bakınız.
kodlama
UTF-8 dönüşümünde kullanılacak karakter kodlaması. Karakter kodlamaları için bkz: com
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top